ارتباط با کارخانه

Conract Us

برای برقرای ارتباط با کارخانه پارسیان صنعت میتوانید از راه های زیر تماس حاصل فرمایید .

  • واحد فروش : 0912.185.30.56 - 09121850364
  • واحد پشتیبانی فنی : 0912.567.69.76
  • واحد مالی : 0912.183.79.27
  • مدیریت کارخانه پارسیان : 0912.30.30.630